UTRECHT - De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben dinsdag gironummer 797 ten name van SHO Den Haag geopend om geld te werven voor de slachtoffers van de overstromingen in Suriname. Op dit nummer kan het Nederlandse publiek zijn donaties overmaken. Dat hebben de SHO dinsdag bekendgemaakt.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Hevige regens veroorzaken sinds zondag voor zware overstromingen in het Boven Suriname gebied maar ook Boven Marowijne is overspoeld. Zeker 120 dorpen zijn getroffen en zeventig dorpen staan voor het grootste deel onder water. Zeker 20.000 tot 25.000 hebben huis en haard verloren. Precieze aantallen zijn nog niet bekend.

'Samen voor Suriname'

De directeuren van de SHO hebben dinsdagmiddag besloten om een hulpactie te starten voor Suriname getiteld 'Samen voor Suriname'. De leden hebben contact met hun lokale partnerorganisaties om te zien welke hulp direct nodig is. Een aantal heeft al voedselpakketten uitgedeeld.

Particulier

Ook zijn particuliere organisaties bezig de exacte behoeften van de bevolking en de mogelijkheden voor het verlenen van hulp in kaart te brengen. De komende dagen zullen de omvang van de ramp en de hulpbehoeften duidelijker worden.

De SHO bestaat uit Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Kerkinactie en ICCO, de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, stellen direct 100.000 euro ter beschikking. Het geld zal worden gebruikt om de slachtoffers van voedsel, water en medicijnen te voorzien.

Hulpstroom

De eerste zendingen hulpgoederen naar het rampgebied in het Surinaamse achterland zijn dinsdagochtend plaatselijke tijd op gang gekomen. Met gecharterde vliegtuigen van particuliere bedrijven worden onder andere flessen water, rijst en voeding in blik naar het Boven-Surinamegebied getransporteerd. Dit gebied is het zwaarst getroffen door de watersnood.

Er vindt nog geen evacuatie plaats van bewoners uit de rampgebieden in Suriname. Dat heeft minister M. Felisie, die coördinator is van het crisisteam van de regering, dinsdag in een radiovraaggesprek gezegd. Bewoners van dorpen die door wateroverlast zijn geteisterd, hebben uit eigen beweging hoger gelegen gebieden opgezocht. "Als dat niet meer mogelijk is en er isolatie dreigt, dan kan er sprake zijn van evacuatie", aldus Felisie.

Situatie onderschat

Hij gaf toe dat meldingen over wateroverlast in het begin zijn onderschat. Zondag oriënteerde een overheidsteam zich in de gebieden. Felisie zegt dat de bewoners van het binnenland er zelf ook niet op voorbereid waren dat het water in de rivieren waarlangs hun dorpen liggen, zo snel zou stijgen.

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal een eigen crisisteam instellen. "We streven ernaar dat het schooljaar voor de duizenden kinderen die nu van onderwijs verstoken zijn, niet verloren gaat", zegt minister E. Wolf. Het leeuwendeel van de scholen staat onder water, leermiddelen zijn verloren gegaan en aan meubilair is grote schade toegebracht.

Tenten

Tot de hulpmiddelen die naar het rampgebied langs de Boven-Surinamerivier zijn vervoerd, behoort ook materiaal om tentenkampen op te zetten. In een vraaggesprek met Radio ABC zegt overste J. Slijngaard dat de dorpen Djumu en Pokigron plekken zijn waar eventueel tentenkampen zullen komen te staan voor bewoners van de door watersnood getroffen gebieden.

Overste Slingaard coördineert de Operatie Falawatra, de actie die in gang is gezet om noden in het rampgebied te lenigen en de veiligheid te garanderen. Manschappen van leger en politie zijn naar het rampgebied gestuurd.

Slijngaard zegt dat de waterstand in de rivieren enigszins is gedaald doordat er minder regen is gevallen. Er worden echter weer zware buien verwacht. "We houden de vinger aan de pols."