DEN HAAG - Nederland voert mogelijk vanaf 2009 een verplichte drugstest in het verkeer in. Minister Karla Peijs (Verkeer) wil niet meer wachten op Europese maatregelen, kondigde ze dinsdag aan.

"We moeten kijken of we zelf wegen moeten bewandelen." De combinatie van drugs en drank in het verkeer is een "heel dodelijke", zei Peijs, die de cijfers over rijden onder invloed over 2005 presenteerde. Die cijfers laten een aanhoudend dalende lijn zien. Vergeleken met 2003 heeft de politie bij controles een kwart minder automobilisten betrapt met te veel alcohol achter de kiezen.

Limiet

Sinds de invoering van de limiet van 0,5 promille in 1974 zijn het er niet zo weinig geweest: 2,8 procent. In 2004 liep nog 3,4 procent tegen de lamp. Twee weken geleden kon Peijs ook al bekendmaken dat het aantal verkeersdoden alsmaar zakt.

Van die 817 verkeersdoden in 2005 zijn er ruim zestig het gevolg van alcohol. In werkelijkheid zijn het er meer, stelde de minister.

"Om privacyredenen vindt er bij overledenen geen alcoholtest plaats. Maar volgens onze adviesdienst verkeer en vervoer is het aantal doden door alcohol minimaal het dubbele, 120 dus."

Het aantal bestuurders dat minder dan 0,2 promille (nuchter of hooguit 1 glas gedronken) blaast, steeg van 92,2 naar 92,8 procent. Mannen (83 procent) vormen de grootste groep overtreders, maar er is een daling over de hele linie. Voor het eerst sinds 2000 heeft de groep 25-34 jaar bij de mannen het hoogste percentage overtreders.

Zware drinkers

Opvallend is dat de groep zware drinkers (boven 1,3 promille) al jarenlang rond 0,6 procent schommelt, de BOB-campagne en de scherpere controles ten spijt.

Deze groep zit juist achter het leeuwendeel (80 procent) van alcohol gerelateerde ongevallen. Verkeersminister Karla Peijs voert daarom voor onverbeterlijke automobilisten in 2009 - om technische redenen twee jaar later dan voorzien - het alcoholslot in. Dat moet dertig doden per jaar schelen.

Blaastest

Door het slot kunnen automobilisten pas wegrijden als zij nuchter een blaastest hebben afgelegd. Zweden kent zo'n systeem al. Daarnaast moet deze groep een begeleidingsprogramma volgen, waarbij docenten van instellingen voor de verslavingszorg betrokken zijn.

De limiet voor zo'n (driedaagse) cursus gaat omlaag van 1,3 naar 0,8 promille. Werkt dat niet, dan kan iemands rijbewijs ongeldig gemaakt worden. Hij of zij kan na een jaar wel weer opgaan voor het rijexamen, maar niet dan na een medisch onderzoek.

Rijbewijzen

Vorig jaar is het aantal cursussen ten opzichte van 2004 met 8,5 procent gestegen, van 10.288 tot 11.161. Het aantal rijbewijzen dat ongeldig werd verklaard vanwege alcoholgebruik, nam met 7,5 procent toe.