DEN HAAG - Senator Sam Pormes (GroenLinks) treedt in het najaar terug als lid van de Eerste Kamer. Hij doet dat om zijn partij in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar "niet te belasten met geruchten rond zijn persoon". Tot die tijd blijft Pormes deel uitmaken van de GroenLinks-fractie in de senaat.

De fractie heeft dat dinsdag afgesproken na een bemiddelingspoging door voormalig Tweede Kamerlid Marius Ernsting.

Terroristentraining

Pormes werd vorig jaar door het partijbestuur van GroenLinks geroyeerd omdat hij tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd over zijn verleden. Hij zou in de jaren '70 deel hebben genomen aan een terroristentraining in Jemen. Ook zou hij contacten hebben gehad met Molukse treinkapers en betrokken zijn geweest bij een schietincident met de politie. Pormes (zelf van Molukse afkomst) heeft alles steeds ontkend.

Royement

Het royement door het partijbestuur werd vorige maand door de partijraad (het hoogste orgaan bij GroenLinks) teruggedraaid. Voor partijvoorzitter Herman Meijer was dat aanleiding zijn functie neer te leggen. Ook de Eerste Kamerfractie van GroenLinks leek toen weinig zin te hebben om nog met Pormes samen te werken, maar ze stemde toch in met een bemiddelingspoging door Ernsting.

Tot hij in het najaar terugtreedt, zal Pormes volgens een dinsdag uitgegeven verklaring "enkel bijdragen aan de parlementaire werkzaamheden" van de GroenLinks-fractie. "Deze uitkomst, die voor alle betrokkenen bereidheid inhoudt om een beweging te maken, wordt door de Eerste Kamerfractie als werkbaar beschouwd", aldus de verklaring.

Ook is afgesproken dat Pormes alsnog de kans krijgt tegenover het partijbestuur te reageren op het onderzoeksrapport dat vorig jaar aanleiding vormde voor zijn royement. Pormes (51) zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. In de jaren '90 was hij ook lid van het partijbestuur van GroenLinks.