DEN HAAG - Als het aan de VVD ligt, wordt er straks maximaal 130 kilometer op de snelweg gereden in plaats van hooguit . Waar nu nog 100 km mag worden gereden, moeten automobilisten mogen gaan rijden.

"Dat wil zeggen, op plekken en tijden dat het kan, dus bijvoorbeeld niet op de ringweg rond Amsterdam of op de snelweg bij Overschie", aldus VVD-Tweede-Kamerlid Oplaat. Hij wil de snelheden door elektronische borden boven de weg laten aangeven.

CDA tegen

Coalitiegenoot CDA vindt het idee niet reëel. "We halen de 120 niet eens. Het gaat erom dat de doorstroming wordt verbeterd", stelt Tweede-Kamerlid Van Haersma Buma vrijdag in een reactie.

De CDA'er vindt het ook wegens de verkeersveiligheid geen goed plan om harder te gaan rijden, ook niet 's avonds als het rustig is op de weg. "Dat is misschien leuk voor Kamerleden die terugkomen van een spreekbeurt, maar het is wel een risico."

LPF: levensgevaarlijk

De Lijst Pim Fortuyn vindt het snelheidsplan van de VVD levensgevaarlijk, omdat er te grote snelheidsverschillen ontstaan tussen auto's, bussen en vrachtwagens. Tweede-Kamerlid Alblas betwijfelt verder of bussen in Nederland 100 kilometer per uur kunnen rijden zoals in Duitsland, omdat de remweg van de Nederlandse vehikels langer is.

De LPF wil wel een andere indeling van wegen voor 100 en 120 kilometer per uur. Ook is de fractie voorstander van het afstemmen van de snelheidslimieten aan de standaard in andere Europese landen. "Ons wegennet leent zich qua capaciteit en verkeersintensiteit echter nog niet voor een dergelijke verhoging", stelt Alblas.

PvdA: onverantwoord

De grootste oppositiepartij, de PvdA, noemt het VVD-voorstel om de maximumsnelheid op veel snelwegen te verhogen tot 130 kilometer per uur "onverantwoord" en "onacceptabel".

"Het is een roekeloos voorstel; een luchtballonnetje om de gunst van de kiezers te winnen", fulmineerde PvdA-Tweede-Kamerlid Dijksma vrijdagochtend in een reactie.

"Wij zullen dit voorstel te vuur en te zwaard bestrijden", kondigt Dijksma aan. "Het is niet alleen slecht voor de veiligheid, maar ook voor het milieu."

Rond veel Duitse steden wordt de maximumsnelheid momenteel juist vaak teruggebracht naar kilometer per uur, zo weet de sociaal-democrate te melden. Dijksma wijst op eerdere uitspraken van verkeersminister De Boer dat er best wat harder gereden zou mogen worden dan de maximumsnelheid.

Groenlinks

Tweede-Kamerlid Duyvendak van GroenLinks heeft geen goed woord over voor het VVD-plan. "Het is een heel pijnlijk voorstel, twee maanden nadat onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die langs een snelweg wonen gemiddeld twee jaar eerder overlijden. Dat heeft veel te maken met hoe hard er wordt gereden", aldus Duyvendak.

SP: Onduidelijkheid

Volgens Tweede-Kamerlid Gerkens zijn er theoretisch wel plaatsen waar harder gereden kan worden, maar ontstaat er te veel onduidelijkheid bij de automobilist, waardoor de veiligheid op de weg in het gedrang komt.

ANWB: Totaalplan

De ANWB vindt het goed dat de VVD de maximumsnelheden ter discussie stelt, maar ziet weinig in de verhoging van de snelheden naar 130 kilometer per uur alleen.

Volgens de organisatie is er wel behoefte aan een totaalplan voor snelheidsmaxima, waarbij meer rekening wordt gehouden met wat automobilisten "als logisch beleven", stelde een woordvoerder vrijdag.

De ANWB is voorstander van flexibele snelheidslimieten. "Automobilisten vinden het logisch als ze bij wegwerkzaamheden 70 kilometer per uur moeten rijden, maar op de momenten dat er niet gewerkt wordt hebben ze er minder begrip voor."

3VO tegen

Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO wil niet dat de snelheidslimieten op snelwegen worden opgevoerd

"Hoewel snelwegen relatief veilige wegen zijn, weten we dat de veiligheid niet toeneemt als je harder gaat rijden", verklaarde een woordvoerster vrijdag.

In het algemeen neemt 3VO aan dat 1 procent harder rijden de kans op een ongeluk met 5 procent vergroot. Dat zou op snelwegen iets minder kunnen zijn, denkt de zegsvrouw, maar dat is voor haar geen reden om het VVD-plan dan maar te accepteren.

Ze is wel blij dat de liberalen niet oproepen tot het gedogen van hogere snelheden, zoals verkeersminister De Boer een paar maanden geleden deed.

Milieudefensie

Het milieu heeft wel degelijk te lijden onder een verhoging van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur, heeft Milieudefensie betoogd. Onderzoek toonde aan dat een verlaging van de maximumsnelheid van 120 naar 100 km. de uitstoot van broeikasgassen met 7 procent terugdringt. Daarop voortredenerend leidt een verhoging tot zo'n 4 procent meer uitstoot.