AMSTERDAM - De politie slaagt er niet in strafzaken waarbij eerwraak een rol speelt in kaart te brengen. In Trouw legt eerwraak-specialist Willem Timmer maandag uit dat het onverstandig is eerwraak als apart kenmerk in te voeren als kenmerk in de database. Volgens Timmer leent de problematiek van eerwraak zich meer voor kwalitatief onderzoek dan voor kwantitatief.

Iedere politieregio zou één of meerdere medewerkers moeten hebben die eerwraakzaken 'monitoren'. Zo kan binnen het korps kennis worden opgebouwd over de materie. Het korps Haaglanden waar Timmer deel van uitmaakt heeft de afgelopen maanden een pilotproject gedraaid. Daarbij werden 241 zaken waarin eerwraak een rol speelde behandeld. Negentien daarvan kenden een dodelijke afloop.

Volgens Timmer is eerwraak niet altijd als zodanig te herkennen. "Wat eerst een heroïne-ripdeal lijkt, kan later eergerelateerd blijken." De ervaringen die het korps Haaglanden heeft opgedaan in het pilotproject lenen zich er niet voor een landelijk beeld te schetsen van het aantal eerwraakzaken in Nederland, zegt Timmer.

Het herkennen en behandelen van eerwraak maakt in de toekomst deel uit van de opleiding van nieuwe agenten.