AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de herzieningszaak tegen Kees B.. B. heeft ruim vier jaar ten onrechte vastgezeten voor de moord op een 10-jarig meisje in juni 2000 in Schiedam.

Volgens het hof heeft het OM geen recht meer B. te vervolgen, omdat voor de moord in kwestie al iemand onherroepelijk is veroordeeld.

B. werd destijds door de rechtbank en, in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs. Aan die veroordeling lag mede een later ingetrokken bekentenis ten grondslag. In de zomer van 2004 bleek dat niet B., maar Wik H. de gruwelijke moord op zijn geweten had. H. bekende. Zijn bekentenis werd ondersteund door hard DNA-bewijs.

Opnieuw

De Hoge Raad beval dat de zaak tegen B. door deze ontwikkelingen opnieuw moest worden gedaan, ditmaal door het hof in Amsterdam. Onderzoek van de commissie-Posthumus wees intussen uit dat in de zaak tegen B. een grote reeks fouten is gemaakt.

Inmiddels is Wik H. onherroepelijk veroordeeld voor de moord. In het herzieningsproces betoogde advocaat-generaal Leon Plas al dat mede door die veroordeling het feitelijk zinloos was het hele proces tegen B. nog eens over te doen. Het doel van het strafproces, waarheidsvinding, was komen te vervallen. Het hof deelt die visie.

Andere wegen

Het rechtscollege wees er ook op dat B. een akkoord met het OM heeft bereikt over de inmiddels aan hem toegekende schadevergoeding, ten bedrage van circa 600.000 euro. Ook wees het hof erop dat ervoor B. "andere wegen openstaan" om de misstanden die zich in zijn zaak hebben voorgedaan te laten toetsen.

B. heeft via zijn raadslieden Jacques Taekema en Gerard Spong aangifte gedaan tegen twee leden van het OM, die zijn zaak voor respectievelijk de rechtbank en het hof hebben behandeld. Kern van de klacht is dat beide aanklagers twijfels omtrent de schuld van B. voor de rechter verborgen hebben gehouden.

NFI

Die twijfel was ontstaan bij medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In de Schiedammer parkmoord is een zeer omvangrijk DNA-onderzoek verricht door experts van het NFI. In het onderzoeksmateriaal werd geen enkel spoor van Kees B. gevonden.

De rijksrecherche heeft de zaak naar de twee OM'ers in onderzoek. Het Openbaar Ministerie in Utrecht beslist of de klacht van B. moet resulteren in strafvervolging. Volgens een woordvoerster van Utrechtse parket is het onderzoek "nog in volle gang". Zij kon niet voorspellen wanneer het zal zijn afgerond.

Beperkte visie

Tegen de beslissing van het Amsterdamse hof kan B. nog in cassatie. Spong en Taekema beraden zich daar nog over. Zij vinden dat het hof blijk heeft gegeven van "een beperkte visie op het begrip waarheidsvinding". Volgens hen strekt dat begrip zich ook uit over de in het onderzoek gemaakte fouten door politie en justitie.

Zij hadden de gemaakte fouten in de herzieningszaak op tafel willen hebben. "De beerput moet open", zo betoogden zij twee weken geleden. "En wel helemaal." Met de uitspraak van het hof blijft de beerput in elk geval in het kader van de nu geëindigde herziening potdicht.

Het arrest van het hof is een unicum in de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis, aldus de raadslieden. Nooit eerder resulteerde een herzieningsproces in een verspeeld recht op vervolging van het OM.