DEN HAAG - Het kabinet trekt 100 miljoen gulden extra uit voor de aankoop en het behoud van natuurgebieden. Eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor het restaureren van monumenten. Dit staat in de Najaarsnota van minister Zalm van Financiën, die vrijdag in het kabinet wordt besproken. Dat bevestigen Haagse bronnen donderdagmorgen.

Het geld komt uit meevallers, voornamelijk veroorzaakt door lagere renteuitgaven op de staatsschuld. In totaal was er ruim 300 miljoen gulden te verdelen.

Voor de aankoop van natuurgebieden wordt eenmalig 100 miljoen gulden extra uitgetrokken. Het kabinet wil grote en belangrijke natuurgebieden met elkaar verbinden, maar de koopkosten van de tussenliggende grond zijn opgelopen.

Er komt ook extra geld beschikbaar voor de strijd tegen terrorisme, zo'n 60 miljoen gulden. Voor de beveiliging van eurotransporten voor de jaarwisseling trekt het kabinet nog eens 40 miljoen uit. Ook dit zijn eenmalige uitgaven.