AMSTERDAM - De nieuwe Wet Inburgering heeft zeer nadelige gevolgen voor veel minderheden. Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) is daarom woensdag begonnen met een handtekeningenactie tegen de invoering van de wet.

De organisatie vreest dat het wetsvoorstel onder meer ongunstig uitpakt voor buitenlanders die ouder zijn dan 50 jaar en een Nederlands paspoort willen. Zij zouden moeite krijgen met de hoge kosten van de cursus en het vereiste niveau van taalbeheersing.

Inburgeringsplicht

De nieuwe wet bevat onder meer een inburgeringsplicht. De verplichting geldt voor vreemdelingen die duurzaam in Nederland willen verblijven en voor enkele categorieën genaturaliseerde Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Toetsing gebeurt door middel van een inburgeringsexamen. Personen die zich op vrijwillige basis in Nederland willen vestigen, moeten een toets afleggen in het land van herkomst.

"Wij maken ons ernstige zorgen over de wet", zegt woordvoerder Harm van Zuthem van het Instemmingsorgaan Turken (IOT). De organisatie vreest dat mensen de cursussen niet kunnen betalen. De kosten bedragen ongeveer zeshonderd euro en het IOT verwacht dat die kosten nog stijgen.

Verblijfsvergunning

Ook de sancties in het wetsvoorstel kunnen nadelige gevolgen hebben, zegt Van Zuthem. "Dat mensen die het examen niet halen geen permanente verblijfsvergunning krijgen, is ook niet bepaald goed voor de integratie. Daardoor is het voor hen bijna onmogelijk om werk te vinden." Dat is ook voor vakcentrale FNV een reden om de actie van het LOM te steunen. "Wij steunen alle werknemers, ook minderheden", verklaart FNV-woordvoerder Harrie Lindelauff woensdag.

Alle inspraakorganen die bij het LOM zijn aangesloten, steunen het initiatief. De actie loopt tot 1 juli, waarna de handtekeningen worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LOM hoopt met de actie de Kamer ervan te overtuigen het wetsvoorstel op de genoemde punten te laten aanpassen.

Beroep

Een onafhankelijk adviesbureau, dat de wet op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht, concludeerde in een vertrouwelijk rapport dat nog veel moet gebeuren om de wet op 1 januari te laten ingaan, meldde RTL Nieuws dinsdag. In het rapport zou staan dat inburgeraars alsnog in beroep moeten kunnen als zij hun examen niet hebben gehaald.

Ook zou niet duidelijk zijn hoeveel een examen moet gaan kosten. Verder zouden computers van de betrokken instanties nog niet op elkaar zijn afgestemd en zijn gemeenten volgens het rapport onvoldoende op de hoogte van de komende veranderingen. De invoering van de wet per 1 januari zou daardoor onder druk staan.

Het ministerie voor Vreemdelingenzaken was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.