NIJMEGEN - De twee overgebleven leden van de raad van bestuur, de directie, van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen stappen ook op. Dat hebben ze dinsdagmiddag bekendgemaakt. Vrijdag legde de voorzitter van de raad van bestuur, C. van Herwaarden, zijn functie al neer. De voltallige medische top van het ziekenhuis had vorige week het vertrek van de dagelijks bestuurders geëist.

De twee bestuurders wilden hun vertrek dinsdag niet verder toelichten. De crisis in het Radboudziekenhuis ontstond enkele maanden geleden door problemen op de hartafdeling. Het sterftecijfer onder patiënten lag daar hoger dan in andere hartcentra. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde een onderzoek in en concludeerde vorige week dat de leiding van de hartafdeling ernstig had gefaald. Door ruzies en slechte communicatie was de medische zorg op de afdeling onder de maat.

Bagatelliseren

Volgens de medici heeft de leiding van het ziekenhuis te veel geprobeerd de problemen te bagatelliseren en onder tafel te schuiven. Een van de opgestapte leden van de raad van bestuur, prof. dr. D. Ruiter, blijft voorlopig aan tot het ziekenhuis een andere leiding heeft gevonden.

De hartafdeling is vorige week op last van de inspectie gesloten. Er mochten geen hartoperaties meer plaatsvinden omdat volgens de inspectie de veiligheid van de patiënten niet gewaarborgd was. Het ziekenhuis wil de afdeling voorlopig gesloten houden totdat schoon schip is gemaakt en de afdeling klaar is om een nieuwe start te maken. Patiënten worden tot die tijd ondergebracht in andere ziekenhuizen.

Verwijtbaar

De inspectie heeft geconcludeerd dat bij zeven sterfgevallen van patiënten op de hartafdeling fouten zijn gemaakt die "mogelijk" verwijtbaar zijn. De Stichting Hartpatiënten Nederland onderzoekt op het moment of met name nabestaanden van patiënten een schadeclaim bij het Radboudziekenhuis kunnen indienen. Volgens een woordvoerder van de stichting hebben zich inmiddels zestig nabestaanden of ex-patiënten gemeld met klachten over de behandeling op de hartafdeling.