DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner van Justitie had vorig jaar juni niet alle verloven van tbs’ers in kliniek Veldzicht in Balkbrug tijdelijk mogen intrekken. Deze afweging was "onredelijk en onbillijk". Dat heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vorige week geconcludeerd in zaken van vijf tbs-patiënten die een procedure waren begonnen bij de RSJ.

Donner besloot tot het intrekken van de verloven na de ontsnapping van tbs'er Wilhelm S. (Schippers) uit de kliniek op 7 juni 2005. De man vermoordde een week na zijn vlucht een bejaarde man in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bovendien had Veldzicht in twee maanden tijd te maken gehad met zeven tbs'ers die ervandoor waren gegaan tijdens hun begeleid verlof.

De RSJ oordeelde dat bij een beslissing tot het intrekken van een verlofmachtiging altijd moet worden uitgegaan van het individuele geval, maar tekent daarbij aan de beslissing van de minister onder de omstandigheden van toen "voorstelbaar" te vinden. Toch dient boven alles het individuele geval centraal te staan, zoals in de wet is vastgelegd, aldus de RSJ.

Houvast

"Dat biedt houvast wanneer de waan van de dag dreigt te zegevieren en in willekeurige vrijheidsbeperking dient te ontaarden." De minister heeft door zijn besluit ernstig inbreuk gemaakt op de resocialisatie van de klagers, zonder dat zij daar zelf enige aanleiding toe hebben gegeven, stelt de raad verder.

Een speciale commissie heeft de verloven van alle tbs'ers in Veldzicht eind juni opnieuw onder de loep genomen. Van een aantal is toen besloten de verlofregeling in te trekken. Daartegen konden de advocaten binnen zeven dagen beroep aantekenen.

Reactie

De reactie van het ministerie van Justitie op de bezwaren heeft te lang op zich laten wachten, meent de RSJ. Op basis van bovenstaande gronden concludeerde de raad dat de tbs'ers een vergoeding dienen te krijgen, variërend van 50 tot 500 euro.

Advocaat E. van der Meer, die een van de tbs'ers bijstaat, is zeer content met de uitspraak. "De RSJ heeft de minister teruggefloten. Ik kan het niet anders lezen." Zijn cliënt verbleef al sinds het voorjaar van 2004 op een resocialisatieafdeling buiten Veldzicht en was werkzaam in Zwolle.

Isoleercel

In juni vorig jaar werd de man, nadat alle verloven waren ingetrokken, wegens plaatsgebrek in een isoleercel in de kliniek geplaatst. Ondanks dat hij zich aan alle gestelde voorwaarden hield en ondanks uitgebrachte positieve deskundige adviezen, heeft hij tot het voorjaar van 2006 op een gesloten afdeling gezeten. De man verblijft nu weer op de resocialisatieafdeling buiten de kliniek.