AMSTERDAM - Het draagvlak voor 4 en 5 mei blijft onverminderd groot. Herdenkingsdag op 4 mei vindt 80 procent van de Nederlanders belangrijk. Voor bevrijdingsdag 5 mei is dat 78 procent. Slechts 7 procent van de bevolking ouder dan 13 jaar vindt 4 en 5 mei niet zo belangrijk. Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2006 in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het belang dat mensen hechten aan 4 en 5 mei groeit met de leeftijd. Ook mensen die in hun directe omgeving iemand kennen die een oorlogssituatie heeft meegemaakt vinden deze dagen belangrijker dan mensen die geen oorlogsslachtoffers kennen.

Over het algemeen vinden de ondervraagden 4 mei iets belangrijker dan 5 mei. Jongeren tussen 18 en 24 jaar hechten juist iets meer aan 5 mei dan aan 4 mei. Voor 91 procent van de ondervraagden is 4 mei vooral een dag waarop respect wordt getoond voor oorlogsslachtoffers. Ook is die dag een moment om zich te realiseren dat vrede en vrijheid levens kosten.

Vrijheid

Hoewel een meerderheid van 62 procent aangeeft op 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren, vindt 80 procent dat Bevrijdingsdag een dag is 'waarop je er bij stil staat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en verantwoordelijkheid vraagt'. Overigens zou meer dan de helft van Nederland graag zien dat 5 mei een vrije dag wordt.

Op de vraag welke dagen ieder jaar vrij zouden moeten zijn, antwoordt 62 procent 5 mei. Hiermee komt 5 mei op de vierde plaats, na Koninginnedag, tweede kerstdag en Nieuwjaar.