DEN HAAG - Inwoners van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven, moeten zich vanaf 1 mei inschrijven bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze hoeven dan geen bewijs van rechtmatig verblijf meer aan te vragen en krijgen ook geen verblijfsvergunning meer.

Wel krijgen ze een bewijs dat ze aan de inschrijfplicht hebben voldaan. Het ministerie van Justitie maakte de nieuwe regels over vrij verkeer en verblijf maandag bekend. De IND zal bij de inschrijving nog wel bewijzen vragen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan.

Wie vijf jaar ononderbroken rechtmatig in ons land is, heeft als regel automatisch recht op een langdurig verblijf. Als bewijs daarvan kan de IND op aanvraag een verblijfsdocument (de duurzame verblijfskaart) afgeven.