RIJSWIJK - Het aantal mensen met een laag inkomen is de afgelopen vijf jaar met circa eenderde gedaald. Dat concluderen het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Armoedemonitor 2001. De onderzoeksbureaus schrijven een belangrijk deel van deze daling toe aan de belastingherziening in 2001.

Mede doordat het nieuwe belastingstelsel dit jaar van kracht is geworden, kon het aantal lage inkomens tussen 1996 en 2001 dalen van 16 procent naar 11 procent van alle huishoudens. Daarnaast heeft vooral het inkomensbeleid van het paarse kabinet ten aanzien van gepensioneerden veel effect gehad bij het terugdringen van de armoede, meent het SCP.

Hoewel het totale aantal arme mensen is gedaald, blijft de armoede wel scheef verdeeld in Nederland. Vooral veel allochtone gezinnen kampen met het armoedeprobleem. Van alle allochtone huishoudens heeft bijna 40 procent een laag inkomen. Bovendien is een op de zes gezinnen met een langdurig laag inkomen allochtoon.

Van alle kinderen onder de achttien jaar leeft nog altijd 15 procent in een relatief arm gezin. In totaal zijn dat 507.000 kinderen. Eenderde van deze groep leeft al minstens vier jaar in deze omstandigheden. Vaak gaat het dan om eenoudergezinnen met een laag inkomen.