RIJSWIJK - Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken met sociale problemen te verbeteren, stelt minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing nog deze kabinetsperiode 25 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om wijken in de steden waar de meest urgente en structurele problemen heersen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

De gezamenlijke inzet van Rijk en grote steden moet de negatieve spiraal in de wijk ombuigen en bewoners een steun in de rug geven om hun situatie te verbeteren.

Ongeveer tien buurten met de ernstigste problemen, die sterk onder druk staan en waar de bewoners zich steeds minder verbonden voelen met hun buurt, kunnen in aanmerking komen voor extra geld.

Aanvulling

In 2006 is 10 miljoen beschikbaar en in 2007 15 miljoen euro. Het geld is een aanvulling op gemeentelijk geld. De minister wil op deze manier positief bijdragen aan de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die in enkele buurten voor een complexe problematiek staan.

Deze snelle en praktische interventie maakt het voor colleges mogelijk direct aan de slag te gaan in de kwetsbaarste wijken.

Uit het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt, het jaarboek Grotestedenbeleid 2000-2004 en de donderdag gepresenteerde Atlas voor de gemeenten blijkt dat steden er niet meer alleen uitkomen.

Overlast

Vooral op sociaal terrein kennen de steden grote problemen: hoge jeugdwerkloosheid, toegenomen overlast op straat en een groeiend aantal jeugdige verdachten. Allochtone jongeren blijven oververtegenwoordigd in de cijfers over criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten.

Verloedering

Met het extra geld hoopt de minister op een sociale herovering van de wijken. Waar dat nodig is, moeten vergaande maatregelen worden genomen om de overlast en de verloedering tegen te gaan en de veiligheid op straat te vergroten, aldus het ministerie.