ABUJA - De Afrikaanse Unie (AU) heeft de strijdende partijen in de Sudanese regio Darfur maandagochtend opgeroepen binnen 48 uur een vredesakkoord te sluiten. De AU, die bemiddelt in het conflict, had eerder een deadline gesteld tot zondag middernacht, maar de partijen werden het niet eens over de voorstellen die de unie op tafel had gelegd om het geweld te stoppen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De Sudanese regering ging wel akkoord, maar de rebellen van het Sudanese Bevrijdingsleger (SLM) en de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM) wezen een akkoord af.

"De regering wenst te bevestigen dat zij de formele beslissing heeft genomen dit document te accepteren en bereid is het te tekenen", stond in een communiqué van de leider van het onderhandelingsteam dat Sudan naar het vredesberaad in het Nigeriaanse Abuja heeft gezonden.

Veiligheid

De opstandelingen van SLM voelen er echter niets voor een vredesakkoord te sluiten. Woordvoerder Saisaledin Haroun zei dat in de voorstellen te weinig aandacht aan de veiligheid voor de langere termijn is besteed. Hij wees erop dat niet wordt gerept over het ontwapenen van de Janjaweed en andere regeringsgezinde milities in Darfur.

Ook mist Haroun voorstellen voor een toekomstige rol van de SLM en de JEM in de politieke besluitvorming. De rebellenbewegingen maken aanspraak op het vicepresidentschap van het Afrikaanse land.

Reactie

Haroun zei dat hij met de JEM aan een gezamenlijke reactie op de vredesvoorstellen wil gaan werken.

JEM-woordvoerder Ahmed Tugod liet zondagavond weten dat zijn organisatie het akkoord evenmin zal tekenen voordat er "fundamentele wijzigingen" in de tekst worden aangebracht. De Afrikaanse Unie had de strijdende partijen tot middernacht de tijd gegeven om tot een akkoord te komen, en sloot verdere onderhandelingen over de tekst uit.

Ontwapenen

Volgens de BBC zijn in het vredesakkoord wel degelijk voorstellen voor het ontwapenen van de Janjaweed genomen. Ook voorziet het plan in het opnemen van rebellen in het regeringsleger.

Het geweld in Darfur brak drie jaar geleden uit. In het conflict tussen enerzijds militairen van het regeringsleger en regeringsgezinde milities en anderzijds de rebellengroepen SLM en JEM zijn ongeveer 200.000 mensen gedood. Zeker 2 miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen.

Betoging

In de Amerikaanse hoofdstad Washington betoogden zondag tienduizenden mensen voor ingrijpen in de "volkerenmoord" in Darfur. Onder de sprekers waren schaatskampioen Joey Cheek, holocaustoverlevende en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel en acteur George Clooney die vorige week een bezoek heeft gebracht aan Darfur.

Ook in andere Amerikaanse steden werd gedemonstreerd, zij het op kleinere schaal.