LUXEMBURG - VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali moet haar beveiligde woning in Den Haag binnen vier maanden verlaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald in een zaak die de buren van Hirsi Ali hadden aangespannen. Ze hebben geklaagd over hun eigen veiligheidsrisico. Dat heeft minister Donner van Justitie donderdag meegedeeld na EU-overleg in Luxemburg.

Hirsi Ali is geschokt over het besluit, zegt ze in een reactie. "Ik vind het verschrikkelijk, afschuwelijk om weer weg te moeten. Ik woon hier met plezier en ik voel me veilig", aldus de liberale. Ze wordt al jaren beveiligd wegens ernstige bedreigingen.

Donner overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, "omdat het anders lastig zou worden met de beveiliging van diverse personen". "Als je mensen beveiligt, geeft dat aanleiding tot klachten omdat men risico's loopt. Als je geen beveiliging regelt, is dat ook weer een veiligheidsrisico." Eerder wees de rechtbank van Den Haag een klacht van de buren af. Deze kregen donderdag echter in beroep gelijk.

Het gerechtshof overweegt in het arrest dat de buren in een situatie zijn gebracht waardoor zij zich niet meer veilig voelen in hun eigen woning. Dat gevoel strekt zich uit tot de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementencomplex, maar ook tot hun appartementen zelf. Het hof is van oordeel dat daarmee sprake is van een ernstige vorm van schending van de eerbiediging van een privéleven (zoals vastgelegd in art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

De Staat heeft de bewoners in deze situatie gebracht door Hirsi Ali in het appartement te huisvesten zonder hun instemming en zonder zodanige maatregelen te nemen dat de gegronde vrees van de buren wegneemt. Het hof stelt dat de Staat dan ook rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze inbreuk.

'grote vragen'

Volgens Donner roept de uitspraak "grote vragen" op. "Dit zou kunnen betekenen dat mensen weer terug moeten naar een vliegbasis. Dat zou zeer lastig worden. Dat was namelijk voor de betrokkenen zelf ook geen daverend succes." Overigens bestaat er nu nog geen wettelijke grondslag voor de verplichting om mensen te beschermen, meldde de woordvoerder van Donner. De minister overweegt dit volgens hem wel wettelijk te gaan regelen.

Hirsi Ali zelf hoopt dat de Staat in cassatie gaat tegen het besluit van het hof. "Ik heb altijd veel kritiek op minister Donner, maar in deze kwestie ben ik heel tevreden over hem. Hij kan er ook niets aan doen dat het zo loopt."

De bewoners stellen dat het hen alleen om de veiligheid ging. "We zijn opgelucht. We voelden ons niet meer veilig in onze eigen woning. We vinden het natuurlijk voor Hirsi Ali erg vervelend dat zij de woning moet verlaten. De rechtszaak was absoluut niet tegen haar persoonlijk gericht. Het gaat ons erom dat de Staat ons niet zomaar aan zoveel gevaar mag blootstellen", zo stelde een van de bewoners in een persverklaring van de advocaat.