RIJSWIJK - De Nederlanders zijn vooral trots op hun handelsgeest, de sportprestaties en de manier waarop de bevolking wateroverlast weet te voorkomen. Het gebrek aan tolerantie, het politieke bedrijf en ruwe omgangsvormen jagen hun het schaamrood op de kaken.

Dat blijkt uit een onderzoek onder zeshonderd Nederlanders naar de nationale trots en schaamte, waartoe Visie21 opdracht heeft gegeven.

Visie21 is een initiatief van burgers die een visie voor de toekomst van Nederland proberen te ontwikkelen. Zij zullen de resultaten van hun actie in augustus tijdens een festival presenteren.

Op de vraag of ondervraagden zich voor Nederland schamen, zegt 69 procent heel duidelijk nee. Bijna één op de tien (9 procent) is de tegengestelde mening toegedaan. De meeste gevoelens van schaamte roept het gebrek aan tolerantie op. Ruim de helft (53 procent) van de ondervraagden heeft problemen met de onverdraagzaamheid die zij in Nederland ervaren.

Ruw

Precies de helft schaamt zich voor de Nederlandse politiek en ruim een derde vindt dat Nederlanders minder ruw met elkaar moeten omgaan. 34 procent van de ondervraagden schaamt zich voor het asielbeleid en de milieuvervuiling.

Waterbeheersing

Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) is blijkens het onderzoek trots op Nederland. Zeven van de tien ondervraagden is zeer ingenomen met de kennis van de waterbeheersing in Nederland. Zes op de tien zijn vol lof over de handelsgeest. Daarna komen de sportprestaties (60 procent) en het koningshuis (40 procent).