ROOSENDAAL - De Inspectie van het Onderwijs is maandag een onderzoek begonnen naar scholen waar Nederlands niet meer als apart vak op het rooster staat. Dat hebben minister Van der Hoeven (Onderwijs) en haar staatssecretaris Rutte maandag gezegd tijdens een werkbezoek aan het ROC West-Brabant in Roosendaal.

Aanleiding zijn berichten dat scholen voor middelbaar beroepsonderwijs die experimenteren met meer praktijkgericht onderwijs Nederlands als apart vak schrappen. De bewindslieden benadrukten de noodzaak in vmbo en mbo Nederlands te leren. "Zonder Nederlands op een bepaald niveau kun je in Nederland niet functioneren", aldus de minister.

Kwaliteit

Een Kamermeerderheid wil dat Rutte ervoor zorgt dat de leerlingen gewoon Nederlandse les krijgen en dat daar eisen aan worden gesteld. De onderwijsvernieuwingen in het mbo mogen er niet toe leiden dat de kwaliteit van het Nederlands daar onder lijdt, vindt de Kamer.

E. Leenders van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) vreest dat mbo's bij de omslag naar het meer praktijkgericht leren, het zogenoemde competentiegerichte onderwijs, te weinig aandacht besteden aan basisvaardigheden als Nederlands. "Ik zie een tendens dat mbo's moeite hebben om Nederlands een goede plek te geven in dat onderwijs."

Vaardigheden

Zij waarschuwt voor praktijkdocenten die te weinig vaardigheden hebben om Nederlands in de praktijklessen te integreren, maar ook voor docenten Nederlands die te weinig oog hebben voor de koppeling van hun vak met het beroep dat de studenten leren.