DEN HAAG - Het kabinet heeft zich volgens premier Balkenende met zijn extra koopkrachtmaatregelen gehouden aan zijn belofte om in te grijpen als het nieuwe zorgstelsel tot onbedoelde effecten zou leiden. De premier zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. Balkenende sprak van "een evenwichtig pakket".

Volgens hem zullen er ook nu nog mensen in koopkracht op achteruit gaan, maar het kabinet heeft nooit een "garantie voor iedereen afgegeven". De premier hoopt dat de vakbeweging tevreden is met de extra koopkrachtmaatregelen. Hij zou het niet verstandig vinden als de bonden nu met hoge looneisen zouden komen. Die zouden de economische opleving van dit moment kunnen schaden.

Loon

Volgens de premier is het aantrekken van de economie niet alleen te danken aan het hervormingsbeleid van het kabinet, maar ook aan de vakbonden en werkgevers. Zij hebben ervoor gezorgd dat de lonen de afgelopen jaren een "pas op de plaats" hebben gemaakt.

Lastenverlichting

Balkenende wees ook op de lastenverlichting voor volgend jaar, die het kabinet al in de grondverf heeft gezet. Het heeft daarvoor ruim een miljard beschikbaar. Afgesproken is dat het daarbij dan ook blijft, onderstreepte de premier. Als er nieuwe meevallers zijn, worden die gebruikt om het overheidstekort verder te verlagen.