DEN HAAG - Buitenlandse imams, predikanten, priesters, kloosterlingen en zendelingen die naar Nederland willen komen, krijgen hier vanaf september te maken met een extra zware inburgeringstoets. Ze worden dan getest op aanvullende kennis van de samenleving en op bepaalde vaardigheden.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De geestelijk bedienaren uit het buitenland mogen in ons land zijn zolang ze voor hun religieuze gemeenschap werken. Na vijf jaar moeten ze een permanente verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Dat is al het geval is bij vreemdelingen die hier voor andere redenen zijn, zoals arbeidsmigranten.

Sanctie

De zwaardere inburgeringsplicht gaat niet alleen gelden voor buitenlandse voorgangers, godsdienstleraren en bijvoorbeeld pastoraal werkers die naar ons land willen komen, maar ook voor hun collega's die hier al werken. Ze moeten het aanbod aan erkende inburgeringscursussen accepteren. Doen ze dat niet, dan volgt een sanctie, zoals een bestuurlijke boete of het niet verlenen van een permanente verblijfsvergunning.