AMSTERDAM - De Raad van Bestuur van 3VO heeft vrijdag unaniem besloten door te gaan onder de naam Veilig Verkeer Nederland. De 'oude nieuwe' naam is gekozen omdat deze in één keer duidelijk maakt waar de organisatie voor staat.

De huidige naam 3VO houdt te veel verband met de fusie van drie verkeersveiligheidsorganisaties in april 2000. Nu er na zes jaar sprake is van één hechte organisatie, wordt het tijd dit ook in de naam duidelijker uit te dragen.

De naamswijziging moet nog wel officieel goedgekeurd worden door de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de organisatie. Zij komt in juni bijeen, en wordt gevraagd met het besluit in te stemmen.

Koers

Volgens 3VO-voorzitter Bruins zal de missie en de koers van 3VO onder een nieuwe naam niet veranderen. 'De organisatie zal zich onverminderd blijven inzetten voor een veiliger verkeer voor iedereen, in het bijzonder kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, ouderen en mensen met een functiebeperking'.

3VO zal de komende maanden intensief gebruiken om de naamswijziging met alle betrokken partijen zorgvuldig te communiceren.