DEN HAAG - Er gaan mogelijk toch enige tientallen Nederlandse militairen meedoen met de VN-missie in de Democratische Republiek Congo. Het kabinet gaat de "mogelijkheden en wenselijkheid" van een Nederlandse bijdrage aan een EU-operatie binnen de VN-missie onderzoeken, aldus de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Bot had eerder steeds gesteld dat Nederland niet mee zou doen aan de missie, behoudens wellicht enige stafofficieren. Wel had de Europese Unie al beloofd om 450 militairen te leveren, gestationeerd in de hoofdstad Kinshasa. Nog eens duizend Europese militairen worden in een buurland op de achtergrond gehouden om bij nood ingezet te worden.

Besluit

Het kabinet gaat nu onderzoeken of er wellicht toch meer militairen dan de paar stafofficieren gestuurd kunnen worden. Het zou gaan om enige tientallen, aldus bronnen rond het kabinet. Maar een besluit is nog niet genomen.

De VN hebben al 17.000 militairen in Congo. Doel van de missie is om Congo in het jaar van de presidents- en parlementsverkiezingen (op 18 juni en later in het jaar voor Senaat en gemeenteraden) rustig te houden. De burgeroorlog in Congo heeft sinds 1998 aan naar schatting 4 miljoen mensen het leven gekost.

Bijdrage

In de Tweede Kamer hebben PvdA, GroenLinks en de LPF altijd aangedrongen op een Nederlandse bijdrage aan militaire missies van de VN in Afrika. Die partijen reageerden dan ook enthousiast vrijdag.

"Hier vragen we al jaren om", zegt PvdA-Kamerlid Koenders. "Er zijn in Congo al 4 miljoen doden gevallen, maar de VN-missie kan levens redden."

GroenLinks-Kamerlid Karimi noemt het nieuws "echt geweldig. Eindelijk is het kabinet bereid in te gaan op een verzoek van Kofi Annan."

Mobieltjes

Ook LPF'er Herben is opgetogen. "De pure mankracht in de VN-missie wordt geleverd door militairen uit Bangladesh, Pakistan en India, maar Nederlandse militairen kunnen bij uitstek een rol spelen als officier op het gebied van verbindingen, logistiek en inlichtingenverzameling. Zeker als je de mobieltjes van de warlords in de rimboe kunt afluisteren. In Afrika kun je wonderen verrichten, voor een fractie van de kosten van de missie in Afghanistan."

Het CDA en ook de SP houden zich nog op de vlakte. "In algemene zin is een van onze voorwaarden dat er een grote mogendheid, een groot NAVO-land, aan de missie meedoet. En we leveren al een enorme inspanning in Afghanistan", aldus CDA'er Ormel. De SP is "bij voorbaat niet voor of tegen".

VVD-Kamerlid Van Baalen staat "niet onwelwillend" tegenover het sturen van militairen, "zolang het maar niet gaat om grote eenheden." Bert Bakker (D66) is "in beginsel positief, als de militairen daar een goede taak kunnen verrichten."