DEN HAAG - Het hoofdbestuur van de SGP heeft voorgesteld de partij open te stellen voor het volwaardig lidmaatschap van vrouwen. Maar dat lidmaatschap kan niet inhouden dat vrouwen ook namens de SGP publieke ambten kunnen vervullen.

Dat blijkt uit het vrijdag verschenen voorstel voor een wijziging van de statuten van de partij. Volgens de woordvoerder van de SGP-fractie in de Tweede Kamer blijft de partij vasthouden aan haar basisdocumenten, waarin geen ruimte wordt geboden voor het bekleden van publieke functies door de vrouw. Wel kan een vrouwelijk lid straks met evenveel stemrecht als haar manlijke collega invloed uitoefenen op de keuze van kandidaten van de SGP voor publieke ambten.

Het voorstel tot wijziging van de statuten vloeit voort uit de eveneens vrijdag verschenen notitie 'Man en vrouw schiep Hij hen'. Tot het schrijven van die notitie werd in 2003 besloten nadat ook intern steeds meer vraagtekens werden gesteld bij het vrouwenstandpunt van de partij.

Proces

De discussie kwam vervolgens in een stroomversnelling door allerlei juridische processen met als hoogtepunt de aanval van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties tegen de SGP. De uitspraak van dit proces in september vorig jaar leidde tot het stopzetten van de overheidssubsidie voor de SGP.

Statutenwijziging

Volgens de partij is het voorstel voor de statutenwijziging echter niet ingegeven om toe te geven aan de druk van het schrappen van de subsidie. In tegendeel, binnen de partij bestaat een sterke stroming die liever eerst wil afwachten wat het hoger beroep in deze zaak oplevert.

Deze leden zijn ervan overtuigd dat de SGP in haar gelijk staat en willen niet met het mes op tafel akkoord gaan met een statutenwijziging, aldus de SGP-woordvoerder. Hij verwacht dan ook niet dat de wijziging een gelopen race is. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. Op 24 juni worden de voorstellen voorgelegd aan een speciaal congres van de SGP.

Tevreden

De SGP-jongeren zijn in elk geval tevreden. Ze noemen het voorstel van het hoofdbestuur verstandig en evenwichtig, omdat dit het meeste recht doet aan de diverse opvattingen binnen de partij over de betrokkenheid van vrouwen. De jongerenorganisatie roept elke kiesvereniging op zich achter de voorstellen te scharen en hoopt dat de uitkomst van de bezinning tot "rust en eenheid" binnen de partij leidt.