DEN HAAG - Het kabinet zal volgend jaar waarschijnlijk een half miljard uittrekken om de WW-premie te verlagen. Ook komt er 250 miljoen beschikbaar voor kinderopvang en kinderbijslag. Volgens ingewijden zullen deze voorstellen vrijdag in de ministerraad worden besproken. In totaal is voor volgend jaar ruim een miljard beschikbaar voor lastenverlichting.

Het kabinet spreekt vrijdag ook over een aantal koopkrachtmaatregelen voor dit jaar, waarover de meest betrokken bewindslieden het donderdagavond al eens werden. Hiermee is in totaal een half miljard gemoeid.

De jaarlijkse toeslag van 52 euro die huishoudens moeten betalen voor de opwekking van duurzame energie, wordt geschrapt. Dat kost de schatkist 375 miljoen euro. Daarnaast komt er 120 miljoen beschikbaar om gepensioneerde ambtenaren te compenseren voor hun inkomensachteruitgang door het nieuwe zorgstelsel. Ook wordt er 15 miljoen uitgetrokken om de uitkering voor het weduwen- en wezenpensioen met 115 euro per jaar te verhogen.

Zorgtoeslag

Wanneer bij dit pakket voor 2006 de koopkrachtmaatregelen worden opgeteld die het kabinet al eerder bekendmaakte, lopen de totale kosten zelfs op tot een miljard. Het gaat om het schrappen van een eerder geplande verlaging van de zorgtoeslag (350 miljoen) en een bedrag van 160 miljoen om huurverhogingen tegen te gaan.

CDA-minister De Geus van Sociale Zaken noemde de voorstellen voor dit jaar donderdag "robuust en solide". Hij sprak de verwachting uit dat het voltallige kabinet ze vrijdag zal overnemen. Ook de VVD'ers Zalm (Financiën) en Hoogervorst (Volksgezondheid) en D66'er Brinkhorst (Economische Zaken) lieten zich in deze zin uit.

Onvoldoende

De PvdA vindt de maatregelen die het kabinet wil nemen onvoldoende. Tweede Kamerlid Crone juicht het toe dat de bewindslieden de burgers willen compenseren voor de gestegen energiekosten. Maar volgens hem gebruiken ze het schrappen van de energietoeslag van 52 euro als "pleister voor drie wonden".

Blijkbaar moet die maatregel ook dienen als tegemoetkoming voor de gestegen zorgkosten en om de inkomens van de minima bij te plussen, constateert hij.

Pleisters

Crone en zijn fractiegenote Noorman zullen tijdens het Kamerdebat over de kabinetsplannen volgende week donderdag met aanvullende voorstellen komen. "Wij zullen met pleisters komen voor alle wonden." Welke voorstellen de PvdA zal doen, kon Crone nog niet zeggen.