DEN HAAG - Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer heeft een gesprek gehad met de leden van de vaste Kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken om er achter te komen of zij geheime informatie hebben gelekt over de Nederlandse missie in Afhganistan.

Volgens zijn woordvoerder deed Weisglas dat op verzoek van het presidium (bestuur) van de Kamer.

Gegevens uit een vertrouwelijke briefing van minister Kamp van Defensie aan beide Kamercommissies verschenen enkele weken terug in Volkskrant. Zowel de voorzitters van de commissies als Kamp spraken daar tegenover Weisglas schriftelijk hun verontrusting over uit.

Wat de gesprekken tussen Weisglas en de Kamerleden hebben opgeleverd, kon zijn woordvoerder niet zeggen. Weisglas zal eerst rapporteren aan het presidium.