DEN HELDER - De commandant zeestrijdkrachten, vice-admiraal Kelder, heeft donderdag nieuwe maatregelen aangekondigd om wangedrag bij de Koninklijke Marine te voorkomen. Hij deed dat tijdens vier zeepkistsessies voor in totaal 1500 marinemensen in Den Helder.

Kelder borduurt daarmee voort op eerder maatregelen die Defensie al nam na berichten over aanranding, verkrachting, drank- en machtsmisbruik en drugsgebruik bij de marine, ook tijdens missies tegen het internationaal terrorisme.