LEEUWARDEN - Het kabinet gaat dit jaar de koopkracht repareren voor groepen mensen die er door de invoering van het nieuwe zorgstelsel op achteruit zijn gegaan. Premier Balkenende maakte dat woensdagavond duidelijk tijdens een CDA-bijeenkomst in Leeuwarden.

Het gaat onder meer om gepensioneerde ambtenaren die de werkgeversbijdrage in de zorgkosten zijn kwijtgeraakt. "Daar moeten we aandacht voor hebben, en dat doen we dus ook", aldus Balkenende. Het kabinet praat deze week over de koopkracht.

Balkenende wees erop dat de meeste huishoudens er door het zorgstelsel op vooruit gaan. Dat neemt niet weg dat volgens het Centraal Planbureau ongeveer eenvijfde van de huishoudens inlevert.

Voor zover het nieuwe zorgstelsel leidt tot onbedoelde negatieve koopkrachteffecten, wil het kabinet daar iets aan doen. Volgens ingewijden zal het hiervoor 300 miljoen euro uittrekken.

Balkenende kreeg in Friesland een kritisch onthaal van de CDA-achterban. Afdelingsvoorzitter Miedema zei dat de partij "haar sociaal beleid meer zichtbaar moet maken, en niet blijven hangen in de techniek van de economische hervormingen". Balkenende gaf aan oog te hebben voor deze signalen en "te willen opkomen voor mensen die het nodig hebben".