AMSTERDAM - Slobodan Mitric, alias Karate Bob, hoeft Nederland voorlopig niet te verlaten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft aan zijn advocaat laten weten dat het rechterlijk uitzettingsverbod uit 1986 voorlopig alsnog zal worden gerespecteerd. Dat meldde de raadsman H. Sarolea woensdag.

Vorige week liet Justitie nog weten dat de ex-veiligheidsagent uit voormalig Joegoslavië op 26 april Nederland moest verlaten. Volgens Justitie is zijn thuisland Servië inmiddels weer veilig.

Mitric wacht nu op een individueel ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over zijn terugkeer naar Servië. Na ontvangst daarvan heeft zijn advocaat vier weken om bezwaar aan te tekenen, aldus een woordvoerder van het ministerie.

'Karate Bob'

Mitric vluchtte in 1973 naar Nederland. Hij schoot in Amsterdam drie Serviërs dood die naar zijn zeggen hem wilden liquideren. Daarvoor zat hij dertien jaar in de gevangenis, waar hij bekend werd als 'Karate Bob'.

In 1986 verbood de rechter uitzetting van Mitric, omdat die in zijn thuisland de doodstraf zou kunnen krijgen wegens desertie. Hij bleef echter wel ongewenste vreemdeling. Een verzoek tot opheffing van die status heeft de IND tot nu toe afgewezen.