AMSTERDAM - Veel Nederlanders raken in financiële nood doordat de overheid traag is met de behandeling van aanvragen voor uitkeringen, subsidies en vergunningen. Veelal treft dit mensen die al in een moeilijke situatie verkeren. Dat is de conclusie van De Maakbare Overheid, het jaarlijkse verslag van de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

Het jaarverslag over 2005 werd woensdag overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas (VVD).

De centrale vraag die Brenninkmeijer in het stuk probeert te beantwoorden is of de overheid hier zich wel voldoende van bewust is. Ook vraagt de ombudsman zich in het verslag af of bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst wel voldoende waren voorbereid op veranderde wetgeving.

Klacht

Het aantal mensen dat contact zoekt met de ombudsman is ook vorig jaar gestegen. Twaalfduizend mensen dienden schriftelijk een klacht in en ruim 24 duizend mensen zochten telefonisch contact. Bij elkaar betekent dat een stijging van tien procent ten opzichte van 2004.

Veel mensen klaagden over de trage toekenning van huursubsidie en uitkeringen en het uitblijven van betalingen op grond van de ziektewet. Daar zijn klachten over de toekenning van de huur- en zorgtoeslag bij gekomen.

Uitgangspunt

De ombudsman benadrukt in zijn verslag dat de overheid er is voor de burger. Dat zou volgens hem het uitgangspunt moeten zijn bij grote veranderingen in de wetgeving. Organisaties als het UWV en de Belastingdienst moeten volgens Brenninkmeijer dan ook meer tijd krijgen zich voor te bereiden op nieuwe wetten, om de burger beter van dienst te kunnen zijn.

De fracties van PvdA en VVD werken aan een wetsvoorstel dat burgers de kans biedt een dwangsom op te leggen als wapen tegen trage besluitvorming. Het wetsvoorstel wordt Kamerbreed ondersteund.