LEIDEN - Het islamitische terrorisme vormt de ernstigste dreiging voor de sociale samenhang die de moderne Nederlandse geschiedenis heeft gekend. Deze dreiging moet nationaal en internationaal het hoofd worden geboden, maar de huidige terreurbestrijding schiet op aan aantal fronten tekort. Dat is onder meer gebleken uit de zaak rond het terreurnetwerk van de Hofstadgroep.

Dit stelde rechtsfilosoof Afshin Ellian dinsdag in zijn oratie bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit.

Ellian, Iraniër van geboorte, publiceerde veelvuldig over het islamitische terrorisme en volgde het strafproces rond de Hofstadgroep op de voet. Hij wordt hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Internetfora

Volgens Ellian heeft Europa te maken met de radicalisering van Europese, veelal jonge moslims, die elkaar vinden op internetfora. Dat bleek ook in de Hofstadzaak. "De globalisering, mediatechnologie en supersnelle communicatiemiddelen hebben onze wereld definitief veranderd", aldus de hoogleraar. "Internet is een bloeiende bazaar waar in haat wordt gehandeld."

Bestrijding van terrorisme en radicalisering op internet vraagt om nationale en internationale wetgeving en verdragen, aldus Ellian. Het nationale, Europese en internationale recht schiet tekort. Ellian voorziet dat speurwerk en contraterreuractiviteiten van geheime diensten en politie zinloos worden als het wereldwijd rekruteren van potentiële terroristen op internet niet aangepakt wordt. "De wereld verliest daarmee haar betrouwbaarheid en de minimale cohesie die nodig is voor duurzame internationale betrekkingen."

Oplossing

Ellian vreest dat de strijd tegen het terrorisme op korte termijn niet kan worden gewonnen. De uiteindelijke oplossing ligt volgens hem in de islamitische wereld. "Een gedemocratiseerde islamitische wereld zal niet langer de leverancier zijn van het terrorisme. Dit is een strijd met vele risico's en valkuilen waaraan noch het oosten noch het westen zich kan onttrekken."

Politiekorps

Op nationaal niveau beveelt Ellian onder meer aan de nog steeds bestaande leemtes in de antiterreurwetgeving op te vullen, de mogelijkheden voor contraterreur (het verstoren van potentiële terroristen) te onderzoeken en de slagvaardigheid van de politie te vergroten. Hij toont zich daarbij een voorstander van een nationaal politiekorps.