VATICAANSTAD - Paus Benedictus XVI heeft zondag in zijn paasboodschap uitgebreid stilgestaan bij het lijden van mensen in de hele wereld en de vele bedreigingen voor de vrede die slechts door dialogen kunnen worden opgelost. Hij riep de internationale gemeenschap op tot een actievere rol in het brengen van vrede, veiligheid en leven op alle continenten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Tienduizenden mensen verzamelden zich zondag op het Sint-Pieterplein in Rome om de paasmis bij te wonen. De mis werd geleid door paus Benedictus XVI. Het was de eerste keer dat de vorig jaar aangetreden Duitse paus de paasmis opdroeg. Benedictus XVI nam het roer over van paus Johannes Paulus II die kort na Pasen overleed.

Darfur

De 79-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk deed een dringend oproep voor vrede in het door geweld geteisterde Sudanese regio Darfur en stond stil bij de rampzalige situatie in het gebied van de grote meren in Afrika. Zoals gebruikelijk besteedde de kerkvorst veel aandacht aan de situatie in het Midden-Oosten. Hij sprak de hoop uit dat er ook vrede mag komen in Irak dat wordt geteisterd door "een tragedie van geweld".

In het heilige land moet "een geduldige en volhardende dialoog gevoerd worden om oude en nieuwe obstakels te overwinnen." Israël heeft het recht in vrede te bestaan en de internationale gemeenschap moet de Palestijnen helpen bij het totstandbrengen van hun eigen staat, aldus de paus.

Iran

Zonder Iran bij naam te noemen stond Benedictus ook stil bij het nucleaire conflict tussen de internationale gemeenschap en dat land. "Mag er een eervolle oplossing gevonden worden voor alle partijen door serieuze en eerlijke gesprekken."

De paus zei te bidden dat leiders en internationale organisaties "gesterkt worden in hun wil vreedzame coëxistentie tussen de verschillende rassen, culteren en religies te bewerkstelligen, om zo de dreiging van het terrorisme weg te nemen."

Ten overstaan van de naar schatting 200.000 mensen uit de hele wereld op het Sint-Pieterplein stipte de kerkvorst ook politieke impasse aan waarin Italië zich momenteel bevindt. Hij bidt ervoor dat de Italiaanse leiders gesterkt worden in een "helder verlangen harmonie en vooruitgang voor het welzijn van iedereen te bereiken".

De bloemen

Paus Benedictus onderbrak zondag tijdens zijn eerste paastoespraak niet met de traditie Nederland te bedanken voor de bloemen die de paasviering in het Vaticaan opsieren. In plaats van de gebruikelijke korte dankbetuiging; "dank u voor de bloemen" sprak de kerkvorst in vloeiend Nederlands nadrukkelijk zijn waardering uit.

"Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vele bloemen uit Nederland", verklaarde de leider van de Rooms-Katholieke Kerk ten overstaan van naar schatting 200.000 mensen op het Sint-Pieterplein. In 62 talen wenste Benedictus de wereldbevolking een zalig Pasen toe.