DEN HAAG - Minister Van Boxtel van integratiebeleid wil het buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning moeilijker maken hun gezin naar Nederland te halen. Dat hebben kringen in Den Haag bevestigd. Een huwelijkspartner uit het vaderland naar Nederland laten overkomen en daarmee hier een nieuw gezin stichten mag helemaal niet meer.

Volgens een zegsman van Van Boxtel gaat het op dit moment om een stuk zonder status en een zaak die Van Boxtel nog met zijn collega's moet bespreken. Eind december komt de minister met een nota waarin hij de balans van zijn beleid opmaakt en ook zijn visie op de toekomst zal geven. De woordvoerder wilde niet inhoudelijk reageren.

Uit de notitie zou blijken dat Van Boxtel Nederland minder aantrekkelijk wil maken. Hij zou het Nederlandse migratiebeleid willen toetsen aan dat van andere landen in de Europese Unie, die minder schappelijk zijn.

Volgens de Haagse kringen maakt het plan van Van Boxtel weinig kans omdat het niet goed onderbouwd zou zijn. De bewindsman moet zijn ideeën ook nog voorleggen aan zijn collega staatssecretaris Kalsbeek van Justitie. Bovendien moet het kabinet dan nog goedkeuring geven.