ARNHEM - Veel mbo-opleidingen zijn zo druk bezig met reorganisaties dat de begeleiding van leerlingen en de bestrijding van schooluitval er bij inschieten. Dat concludeert het Landelijke Werkverband Risicogroepen, een samenwerking van de regionale opleidingen centra (roc's), in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Het LWR herhaalde een onderzoek uit 1998 onder alle veertig roc's. De situatie is volgens onderzoeker E. van Eijndhoven niet noemenswaardig verbeterd. Bijna de helft van de mbo-leerlingen verlaat de opleiding zonder diploma.

Van een direct verband tussen fusies en veelvuldige wisselingen in de colleges van bestuur en de hoge schooluitval wilde Van Eijndhoven niet spreken. "Maar er is een constante beweging in de organisaties, die afleidt van het leerproces."

Uitval

Bovendien blijken veel roc's slecht zicht te hebben op de uitval van leerlingen. "Dat heeft te maken met schaalgrootte, gebrek aan interesse en het idee dat het om bijna-volwassenen gaat die hun eigen keuzes maken", zei de onderzoeker. In de meestal grote scholen weten de afzonderlijke opleidingen vaak niet van elkaar hoe ze vroegtijdig schoolverlaten proberen te bestrijden.

In ruim de helft van de roc's is volgens het onderzoek een reorganisatie gaande. Twintig van de veertig geven meer dan 30 procent van hun budget uit aan management en centrale diensten. Slechts drie geven meer dan 85 procent van het geld uit aan lesgeven.

Schoolverlaters

Volgens de BVe Raad, de koepel van het middelbaar beroepsonderwijs, is het onderzoek op ondeugdelijke cijfers gebaseerd. Het rapport stelt het aantal voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar op ruim 60.000.

Diploma

Dat betreft echter niet alleen mbo-leerlingen, aldus een woordvoerster van de BVe Raad. Bovendien heeft 30 procent daarvan wel een diploma, ook al is dat geen zogeheten startkwalificatie voor het beroep dat ze willen uitoefenen. Ook hebben de onderzoekers jongeren meegeteld die weer met hun opleiding zijn begonnen. Verder blijft onvermeld dat 70 procent een baan heeft.

Maatschappelijk probleem

De BVe Raad erkent volgens de woordvoerster dat vroegtijdig schoolverlaten in het mbo een maatschappelijk probleem is. De cijfers wijzen echter uit dat de aanpak van de roc's vruchten begint af te werpen. Het aantal uitvallers is volgens haar licht gedaald van 28.000 in 2002/2003 tot 26.000 in 2003/2004.

De roc's zeggen extra geld nodig te hebben voor de intensieve individuele begeleiding van mbo-leerlingen. Het wachten is volgens de BVe Raad op een kabinetsbesluit daarover.