DEN HAAG - Homoseksuelen en tot het christendom bekeerde ex-moslims uit Iran hoeven voorlopig nog niet terug naar hun herkomstland. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) zal onder druk van de Tweede Kamer het zogeheten besluit- en vertrekmoratorium voor uitgeprocedeerde Iraanse homo's verlengen en zal dat voor Iraanse christenen instellen.

De bewindsvrouw zei dat woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer. De moratoria gelden in ieder geval tot er een nieuw ambtsbericht is over de situatie in Iran. Dat wordt in augustus verwacht.

In dat ambtsbericht moet met name aandacht worden geschonken aan de positie van homoseksuelen en bekeerde christenen, aldus Verdonk.

Gevaar

Eind februari had de bewindsvrouw aangekondigd dat zij beide categorieën asielzoekers wel wilde terugsturen, voor zover zij uitgeprocedeerd zijn. Ze meende dat homoseksuelen en christenen geen groot gevaar lopen, mits zij zich niet openlijk zouden uiten. Zij baseerde zich toen op een nieuw ambtsbericht.

Executies

Vanuit de Tweede Kamer en de belangenorganisatie voor homoseksuelen COC kwam direct grote kritiek op dat besluit. Vorige zomer was de uitzetting van uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers juist opgeschort na berichten over executies van homoseksuele mannen in Iran. In dit streng islamitische land staat de doodstraf op homoseksuele geslachtsgemeenschap.

Op verzoek van de christenunie was ook de uitzetting van uitgeprocedeerde christelijke ex-moslims sinds kort tijdelijk opgeschort.

Twijfels

Overigens meldde de bewindsvrouw dat ze het laatste ambtsbericht uit februari nauwgezet vond. Ook minister Bot (Buitenlandse Zaken), die voor de ambtsberichten verantwoordelijk is, verdedigde de inhoud ervan. De hele Tweede Kamer had daar woensdag juist ernstige twijfels over. Bot benadrukte echter dat algemene ambtsberichten zorgvuldig tot stand komen en de situatie in een land zo objectief mogelijk beschrijven.

Doodvonnis

COC-voorzitter F. van Dalen zei ten dele tevreden te zijn met het besluit van Verdonk. Hij is blij dat uitgeprocedeerde homo's voorlopig niet worden teruggestuurd naar Iran.

"Maar wat gebeurt er over zes maanden? Enkelen van hen hebben een doodvonnis op zak en zitten dus in grote onzekerheid over hun toekomst", zei hij.

Rechten

Het COC wil de ministers in contact brengen met enkele Iraanse homo's die in Nederland verblijven, zodat die hun visie op de situatie in Iran kunnen geven. Ook vindt de organisatie dat een nationaal instituut voor de rechten van de mens voortaan de ambtsberichten moet maken.