DEN HAAG - Jongeren onder de zestien kunnen betrekkelijk eenvoudig drank inslaan. Slijters, kroegbazen en andere ondernemers verkopen nog vaak bier, wijn en mixdrankjes aan te jonge klanten. Dit is woensdag gebleken uit onderzoek van Bureau Intraval in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Jongeren die nog geen zestien jaar oud zijn, mogen volgens de wet geen zwak-alcoholische drank als bier of breezer kopen. Voor sterke drank moeten zij tenminste achttien jaar oud zijn. Deze leeftijdsgrenzen zijn bedoeld om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen.

Regels

Ondanks de wettelijke regels drinken de minderjarigen geregeld een glas bier of wat sterkers. Wel is het alcoholgebruik onder jongeren tot 17 jaar iets afgenomen. In 2003 gaf 78 procent aan wel eens te drinken. In 2005 was dit 73 procent, aldus een zegsman van de VWA in het RTL Nieuws.

"Jongeren zeggen dat wanneer zij alcohol proberen te kopen, zij daar in ongeveer negen van de tien gevallen in slagen", meldt de inspectiedienst. Deze liet Intraval voor de vierde keer onderzoeken of ondernemers en jongeren zich aan de Drank- en Horecawet houden.

Bewuster

De slijters en kroegbazen laten in het onderzoek, dat ieder twee jaar gehouden wordt, weten dat zij de leeftijdsgrenzen goed naleven. Ook de VWA constateert dat de ondernemers zich "steeds bewuster" zijn van de regels en hier naar handelen.

De jongeren melden in het onderzoek dat verkopers vaker naar hun leeftijd en een identiteitsbewijs vragen. Desondanks weten zij deze controles naar eigen zeggen meestal te omzeilen en de drank toch te kopen.

Strafbaar

De koepelorganisatie van supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), wil de jeugdige kopers strafbaar stellen. Nu loopt alleen de winkelier risico. "Het kan niet zo zijn dat een jongere willens en wetens de wet overtreedt en dit straffeloos doet terwijl de verkoper een boete riskeert."