DEN HAAG - Nederland lijkt over het algemeen goed voorbereid op een terroristische aanslag met een chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair (CBRN) middel. Wel zijn er nog enkele punten die beter moeten. Die worden binnen een of twee jaar versneld uitgevoerd.

Dat blijkt uit een voortgangsrapport dat een overzicht geeft van de diverse maatregelen die vorig jaar zijn genomen. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft het woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De inlichtingendiensten achten de kans op een CBRN-aanslag in ons land volgens hem zeer laag, maar sluiten dit zeker niet uit.

Pokkendraaiboek

Volgens Remkes stond 2005 vooral in het teken van het operationeel maken en het testen van de procedures en afspraken. Zo is een pokkendraaiboek gemaakt en is een voorraad vaccin aangelegd die bij besmetting de hele bevolking kan beschermen tegen pokken. Zo'n massavaccinatie zou maximaal vier dagen vergen.

Detecteren

Het ministerie van Defensie heeft zes Duitse detectievoertuigen gekocht om in besmet gebied te kunnen onderzoeken welk chemisch, radiologisch of nucleair middel is gebruikt. Het is de bedoeling dat daar nog zes voertuigen bijkomen om biologische middelen te kunnen detecteren.

De bodem- en luchtmonsters gaan vervolgens voor onderzoek naar het Landelijk Laboratorium Netwerk - terreuraanslagen. Daarin werken laboratoria van de diverse ministeries samen.

Ontsmetting

Bij een CBRN-aanslag zorgt de brandweer voor redding en ontsmetting van slachtoffers, zodat politieagenten en medisch personeel niet besmet kunnen raken. Op dit moment wordt bekeken of de laatste twee groepen behoefte hebben aan beschermende middelen.

De zes brandweerkorpsen die als regionaal steunpunt dienen bij aanslagen, hebben extra chemicaliën- en gaspakken gekregen.

Quarantaine

Om een besmetting te kunnen beheersen, kan het nodig zijn om slachtoffers in quarantaine te plaatsen. Elke regio heeft een kleine ontsmettingsunit. De steunpuntregio's beschikken over een grote container om zestig tot honderd slachtoffers per uur te kunnen ontsmetten.

Defensie kan worden ingezet voor grootschalige ontsmetting. Het Centraal Militair Hospitaal/Calamiteitenziekenhuis in Utrecht telt dertig quarantainebedden.