DEN HAAG - Het ministerie van Defensie heeft een Meldpunt Ongewenst Gedrag geopend naar aanleiding van het onderzoek naar misdragingen van marinepersoneel op het marinefregat Tjerk Hiddes in 2004.

Het meldpunt is vanaf woensdag bereikbaar via een gratis telefoonnummer en via internet, zo heeft Defensie woensdag aangekondigd in advertenties in de ochtendbladen. Voormalig en huidig defensiepersoneel kan dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur terecht via telefoonnummer 08.00 - 333 36 73. Melding maken van ongewenst gedrag via internet kan via www.rng.nl/meldpunt.

Seksuele intimidatie

Als voorbeelden van ongewenst gedrag noemt Defensie seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De gegevens van degenen die contact opnemen worden vertrouwelijk behandeld door de Rutgers Nisso Groep.

Het meldpunt is een initiatief van de onafhankelijke commissie onder leiding van commissaris van de koningin Staal in Utrecht. Die probeert in opdracht van staatssecretaris Van der Knaap van Defensie een beeld te krijgen van de ernst van seksuele intimidatie binnen de gehele krijgsmacht. De commissie-Staal zal op basis van de meldingen van ongewenst gedrag Defensie adviseren hoe te komen tot een 'gewenste werksfeer'.