DEN HAAG - Afgewezen Iraanse asielzoekers die homoseksueel zijn of zich hebben bekeerd tot het christendom, moeten nog niet worden teruggestuurd naar hun herkomstland. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer van in ieder geval CDA, PvdA en D66. De VVD twijfelt nog. Woensdagavond is een debat over de kwestie.

Aanleiding is het besluit van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om deze uitgeprocedeerde asielzoekers wel weer uit te zetten. Ze baseert zich daarbij op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in het streng islamitische land. De Tweede Kamer heeft daarover echter twijfels en dringt aan op een nader onderzoek. Tot die tijd moet het vertrekmoratorium worden verlengd, vinden de partijen.

De asielwoordvoerders hebben vertrouwelijk inzage gekregen in de "enorme stapel" stukken die hebben geleid tot het ambtsbericht.

Doodstraf

Toch is D66-Kamerlid Lambrechts niet overtuigd dat het veilig is hen terug te sturen naar Iran. Haar partij wil eerst een nieuw ambtsbericht waarin met name meer informatie staat over de positie van homoseksuelen. In Iran staat de doodstraf op homoseksuele geslachtsgemeenschap. Het afgelopen jaar zijn enkele mannen ter dood gebracht die als homoseksueel bekend stonden.

Ook VVD-Kamerlid Visser heeft aanhoudende twijfels, omdat de bronnen in het ambtsbericht elkaar soms tegenspreken. Hij vraagt zich af of de beperkte informatie voldoende is om, zoals Verdonk doet, de conclusie te trekken om christenen en homo's veilig terug te sturen. "Nader onderzoek is wellicht nodig maar ik wil eerst het antwoord van de ministers Verdonk en Bot (Buitenlandse Zaken) afwachten", aldus Visser.

Uitzetting christen

Verdonk wilde vorige maand alvast de bekeerde christenen wel gaan uitzetten, ondanks een aangenomen motie van de christenunie om dat niet te doen. In een spoeddebat moest de bewindsvrouw alsnog onder druk van de Kamer daarvan afzien. Die opschorting geldt totdat opnieuw met de Kamer is gesproken.

Verdonk wees er dinsdag in een brief aan de Kamer op dat algemene ambtsberichten zeer zorgvuldig tot stand komen. De recente suggestie van enkele kranten dat de ambtsberichten onbetrouwbaar zouden zijn, wijst ze samen met Bot van de hand. De Raad van State heeft volgens Verdonk herhaaldelijk gesteld dat ambtsberichten als deskundigenrapporten mogen worden beschouwd. Ook de rechter kan de onderliggende stukken inzien om te beoordelen of een ambtsbericht deugt.