HILVERSUM - De Tweede Kamer toont zich "zwak en onmachtig" op het beleidsterrein van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Als de minister telkens naar de Kamer wordt geroepen omdat er ernstige problemen zijn "en dit steeds met een sisser afloopt", verliest de burger het vertrouwen in de controlerende functie van het parlement.

Dat zei de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht C. Kortmann zondagochtend in het IKON-radioprogramma De Andere Wereld. Volgens de hoogleraar staat de reputatie van het parlement op het spel. Hij meent dat de Kamer zich al te vaak opstelt als "applausmachine van deze en gene minister"

Rommelig beleid

Vooral het falen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zoals in de affaires met Kongolese en, recenter, Syrische asielzoekers, had door het parlement veel kritischer benaderd moeten worden. "Dat rommelige beleid ligt primair bij het ambtenarenkorps van de minister, maar de Kamer is zonodig naar mijn oordeel nog zwakker", aldus Kortmann.

Schamen

Vorige week overleefde minister Verdonk een motie van afkeuring, de tweede binnen enkele maanden, wegens het onvolledig en verkeerd informeren van de Tweede Kamer. Het parlement moet zich "schamen", vindt Kortmann. "Zowel uit juridisch als uit politiek oogpunt vind ik dat de Kamer op dit beleidsterrein een dikke onvoldoende verdient."

Kortmann is van mening dat er een gevaarlijke politieke situatie is ontstaan die steeds sterker wordt bepaald door de komende verkiezingen en door de huidige coalitieverhoudingen. Vreemdelingenzaken vormen "een buitengewoon serieus beleidsterrein", aldus de Nijmeegse professor, dat veelal gaat om "individuen met heel persoonlijke gevaren".

Kortmann geldt internationaal als expert op het gebied van vergelijkend constitutioneel recht. Sinds 2004 is hij ook hoogleraar aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen