ARNHEM/DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem gaat de militair die vorig jaar een geheugenstick met gevoelige informatie in een huurauto liet liggen, niet vervolgen. Het OM heeft vrijdag laten weten dat er geen bewijs is dat hij strafbare feiten heeft gepleegd.

Het OM zegt dat niet is gebleken dat op de stick informatie stond die als staatsgeheim is aan te merken. De man heeft volgens het OM daarnaast geen dienstvoorschrift overtreden, omdat niet is gebleken dat gevaar voor de operatie in Afghanistan is ontstaan. De vinders van de stick gaven die terug aan de eigenaar, maar kopieerden de informatie eerst. De landmachtkapitein werd met onmiddellijke ingang geschorst.

De schorsing is nu opgeheven, aldus een woordvoerder van de landmacht vrijdag. De kapitein gaat maandag weer aan het werk. Verdere maatregelen worden tegen hem niet genomen; met zijn schorsing van twee maanden is hij voldoende gestraft.

Brief

Minister Kamp van Defensie stuurde alle militairen naar aanleiding van het incident in februari een brief op hun huisadres waarin hij zijn personeel nog eens wees op hun verantwoordelijkheid bij het gebruik van gevoelige informatie. Ook kondigde Kamp toen aan steekproefsgewijs personeel te laten controleren bij het verlaten van Defensiegebouwen. Die controle zal ook de komende tijd nog doorgaan, aldus Defensie vrijdag.

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) gaan ondertussen onderzoeken of er aanvullende regels nodig zijn voor het privégebruik door ambtenaren van zakelijke apparatuur. Er bestaat sinds kort een gedragscode integriteit.

Ook zijn er diverse voorschriften om computers en bestanden te beveiligen, zei een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Naar aanleiding van het incident rond de geheugenstick bij Defensie en andere incidenten in de afgelopen tijd bij onder meer de politie en de inlichtingendienst AIVD kijken de ministers nu of er nadere regels nodig zijn.