DEN HAAG - Ongeveer 196.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs doen dit jaar examen. In het vmbo zijn dat er 113.000, op de havo 49.000 en het vwo 34.000. Maandag zijn op het vmbo al praktijkexamens begonnen, 17 mei beginnen de examens in de algemene vakken op het vmbo, havo en vwo.

Dat hebben het ministerie van Onderwijs, Citogroep, Informatie Beheer Groep en de Inspectie van het Onderwijs vrijdag bekendgemaakt. Vorig jaar moesten 194.000 middelbare scholieren examen doen.

Computer

De computer blijft oprukken bij de examens. Vorig jaar mochten examenkandidaten voor het eerst een tekstverwerkingsprogramma gebruiken naast hun schrijfgerei. Dit jaar is er bij elf vakken van de hoogste leerweg van het vmbo (de vroegere mavo) en havo en vwo naast het volledige papieren examen een versie waarbij de kandidaat op de computer opgaven kan uitwerken. Op sommige scholen kon dit al eerder, maar nu kunnen alle scholen hier gebruik van maken. 250 scholen zullen dit ook gaan doen voor een of meer vakken.

Volgend jaar wordt het gebruik van de computer verplicht voor natuurkundevakken op havo en vwo en het gecombineerde vak natuur- en scheikunde op het hoogste vmbo-niveau. De bedoeling is dat uiteindelijk alle leerlingen tijdens minstens een vak de computer gebruiken.