DEN HAAG - De problemen in de achterstandswijken in de grote steden zijn nog niet voorbij. Het duurt nog jaren voordat daar de problemen zijn opgelost. De achterstand ten opzichte van andere wijken wordt wel kleiner.

De werkloosheid onder jongeren in de steden blijft een probleem. Dat staat in het 'Jaarboek Grotestedenbeleid 2000/2004' dat minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het algemeen doen de dertig grote steden het de afgelopen jaren beter op het gebied van onder meer wonen, leefbaarheid en economische ontwikkelingen. Het aantal koopwoningen is gestegen en het aantal huishoudens met midden en hogere inkomens is gegroeid.

De bewoners geven hogere rapportcijfers voor hun woonomgeving. Het veiligheidsgevoel is stabiel gebleven. Het aantal stedelingen dat slachtoffer is geworden van criminaliteit daalde.