UTRECHT - Bureau Jeugdzorg Utrecht zal geen rol meer spelen in de juridische strijd om het ouderschap van baby Donna. De instantie maakte woensdag bekend dat zij zich neerlegt bij een uitspraak van het kantongerecht, dat stelde dat het voogdijschap voor Jeugdzorg niet noodzakelijk is om een DNA-onderzoek naar de afstamming van het meisje te laten verrichten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Bureau Jeugdzorg Utrecht wilde de voogdij onder meer om een DNA-onderzoek naar de afstamming te laten verrichten. De Belgische wensvader zegt de verwekker van Donna te zijn bij de Belgische biologische moeder. De Belgische justitie wil het DNA van Donna gebruiken in de rechtszaak tegen de biologische moeder. Zij wordt in haar land verdacht van het illegaal verkopen van haar dochtertje aan de Nederlandse wensouders.

Wensouders

Het verzoek van Jeugdzorg stond los van de plaatsing bij de Nederlandse wensouders, omdat die sinds de uitspraak van de rechter eind oktober niet meer ter discussie stond. De Nederlandse pleegmoeder van Donna is nu definitief belast met het voogdijschap.

De kantonrechter oordeelde dat het belang van Donna het meest gediend is bij een verblijf bij de Nederlandse pleegouders en vond het afstammingsonderzoek daaraan ondergeschikt. Volgens de kantonrechter zijn er geen bezwaren tegen de Nederlandse pleegouders. De kantonrechter achtte het opdragen van tijdelijk voogdij aan de pleegmoeder het meest in het belang van het kind omdat al eerder de rechtbank oordeelde dat Donna in het pleeggezin diende te blijven.