DEN HAAG - Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft scholen voor middelbaar beroepsonderwijs die niet genoeg lesgeven op de vingers getikt. Uit een steekproef van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat ten minste 13 procent van de mbo-opleidingen minder uren lesgeeft dan wettelijk verplicht is.

Van der Hoeven heeft alle mbo-scholen inmiddels een brief gestuurd, waarin zij hen wijst op het minimaal verplichte aantal lesuren van 850 per jaar. Uit de steekproef van de inspectie bleek verder dat op sommige Regionale Opleidingencentra (ROC's) het aantal lesuren is gehalveerd van 25 per week tot tien á twaalf.

Sancties

De minister heeft de inspectie inmiddels gevraagd om een uitgebreider onderzoek naar de redenen en de omvang van het probleem. De woordvoerder van het ministerie wijst erop dat de opleidingen geld krijgen om minimaal 850 uur per jaar lessen te verzorgen. "Als ze dat niet doen, dan volgen uiteindelijk sancties."

De BVe Raad, de koepel van de het middelbaar beroepsonderwijs, heeft alle aangesloten scholen er nog eens gewezen dat ze zich aan de norm van 850 uur moeten houden. Toch is de raad er volgens een woordvoerder niet van overtuigd dat de scholen ook daadwerkelijk minder lesgeven dan nodig is. Veel scholen zijn overgestapt op een nieuwe manier van onderwijs, waarbij meer praktijkgericht en minder klassikaal les wordt gegeven. Het zou kunnen dat deze onderwijsvormen niet mee zijn genomen in de steekproef van de inspectie.

Duidelijkheid

De Bve Raad weet niet welke scholen en welke opleidingen in gebreke zijn gebleven en verwacht meer duidelijkheid van nader onderzoek van de inspectie.