NEW YORK- Europa telt ongeveer 64 miljoen immigranten en neemt daarmee ruim een derde van het wereldtotaal voor zijn rekening. Dat staat in een rapport van de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties dat dinsdag is gepubliceerd.

De meeste landverhuizers zoeken hun heil in het rijke Westen. In Noord-Amerika leven 44,5 miljoen immigranten, in Australië en Nieuw-Zeeland 4,7 miljoen en in Japan twee miljoen. Ontwikkelingslanden tellen circa 75 miljoen immigranten. Driekwart van de mensen die naar het Westen trekken vestigen zich in 28 landen.

Aanwas

De immigratie heeft in die landen een groot effect op de bevolkingsaanwas. Waren immigranten begin jaren negentig daar nog verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de groei, inmiddels is dat gestegen tot driekwart. Bij een aanhoudende trend zal het aandeel van de immigranten in de bevolkingsaanwas nog groter worden.

De VN-bevolkingsexperts schrijven dat immigratie in het Westen hard nodig is om de beroepsbevolking zoveel mogelijk op peil te houden. De meeste westerse landen zijn zich hiervan bewust en handelen ernaar. In het rapport staat dat momenteel slechts zes landen proberen de immigratie te beperken, waaronder Nederland.