UTRECHT - Het aantal meldingen van leerlingen die van school zijn gestuurd is het afgelopen schooljaar met 6 procent gestegen. In de vier grote steden is het aantal meldingen van schorsing en verwijdering in het voortgezet onderwijs twee keer zo hoog als in de rest van land.

Dit blijkt uit dinsdag verschenen cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Storend gedrag binnen de lessen, verbaal geweld tegen personeel en fysiek geweld tegen medeleerlingen zijn meestal de redenen om leerlingen van school te sturen. Ook het digitaal pesten komt steeds vaker voor.

De inspectie meldt dat scholen beter de wet- en regelgeving naleven en daardoor meer bereid zijn om meldingen te doen als leerlingen over de schreef gaan. Maar waarschijnlijk hangt de stijging ook samen met de toename van het aantal zorgleerlingen. Op sommige scholen komt gedragsproblematiek zo veelvuldig voor dat deze genoodzaakt zijn om extra maatregelen te nemen.

Imagoschade

Een op de negen scholen heeft de afgelopen vier jaar geen melding doorgegeven van schorsing of verwijdering. Een deel van deze scholen heeft een effectief beleid om misdragingen te voorkomen. Een ander deel meldt schorsingen en verwijderingen mogelijk niet uit angst voor imagoschade, weet de inspectie.

Analyse van de inspectie laat zien dat onder scholen een grote verscheidenheid is aan straffen: bij de ene school leidt de diefstal van een mobiele telefoon tot een berisping en bij de andere school kan dit leiden tot een schorsing of zelfs verwijdering.