DEN HAAG - De partijraad van GroenLinks heeft zaterdag het royement van senator Sam Pormes ongedaan gemaakt. Pormes was tegen zijn royement in beroep gegaan bij de partijraad. Van de 56 stemmen waren er dertig ter ondersteuning van het beroep. Een woordvoerder van de partij bevestigde een bericht hierover op de website van GroenLinks.

Het bestuur van GroenLinks royeerde Pormes in november, omdat hij de partij niet de waarheid zou hebben verteld over affaires uit zijn verleden. Het ging onder meer over een guerrillatraining die hij in Jemen zou hebben gevolgd, en over zijn contacten met Molukse treinkapers.

Pormes ging tegen de beslissing van het bestuur in beroep bij de geschillencommmissie. Die stelde eind januari dat Pormes terecht geroyeerd was. Volgens de commissie is het vertrouwen tussen de partij en het Eerste Kamerlid onherstelbaar geschaad en is bemiddeling niet mogelijk. Tegen deze uitspraak verweerde Pormes zich bij de partijraad, die hem in zijn beroep steunde.

Volgens de woordvoerder moet het partijbestuur zich nu beraden op verdere samenwerking met Pormes. Het is nog onduidelijk of en hoe die er komt.