DEN HAAG - De twee bajesboten in Rotterdam, waar honderden illegalen in vreemdelingenbewaring zitten, voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Ook is het personeel volgens de geldende regels geselecteerd en opgeleid. Bovendien valt het mee met het aantal suïcides, klachten, geweld en ziekteverzuim. Dat is naar verhouding lager dan in het reguliere gevangeniswezen.

Dat heeft minister Donner (Justitie) vrijdag geschreven mede namens zijn collega Verdonk (Vreemdelingenzaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Die had opheldering gevraagd na berichten in de media over ernstige misstanden op één van de detentieboten, de Stockholm.

Geweld

Daar werkte een journalist van Vrij Nederland enkele weken undercover. Volgens hem was het slecht gesteld met de brandveiligheid en leefomstandigheden en zijn onderlinge geweldplegingen aan de orde van de dag. Ook zou het personeel nauwelijks zijn getraind.

Korte opleiding

Maar volgens de bewindsman krijgen medewerkers van het beveiligingsbedrijf Securicor een soortgelijke opleiding als personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Sollicitanten worden gescreend en moeten een mavo/vmbo werk- en denkniveau hebben. Ook krijgen ze nog twee korte opleidingen van enkele dagen over penitentiaire en rechtskennis en bedrijfshulpverlening.

Inspectie

De brandveiligheid is volgens Donner in orde. Na de inspectie van de Rotterdamse brandweer in november zijn enkele verbeteringen aangebracht. Sinds februari wordt elke maand beurtelings op de Reno en Stockholm een brand- of ontruimingsoefening gehouden. Deze maand nog hielden de VROM-inspectie, de inspectie openbare orde en veiligheid, de Arbeidsinspectie en de brandweer een integrale inspectie op beide boten. Daar bleek geen specifiek of acuut gevaar uit, aldus de bewindsman.

Ligprijs

De kostprijs van een detentieplaats op de boten is inderdaad lager dan die in een andere penitentiaire inrichting. Dat komt volgens Donner, omdat de ligprijs voor een boot veel lager is dan de kosten voor vaste grond. Het heeft niets te maken met een sober regime of karige verblijfsomstandigheden.

Donner kondigde al eerder aan dat er een onderzoek komt van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) en de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ).