RIJSWIJK - De oprichting van de speciale interventie-eenheid die moet optreden bij acuut terroristisch gevaar, dreigt wegens geldgebrek te stranden. Volgens de politievakorganisatie ACP wil minister Zalm van Financiën de benodigde 10 miljoen euro voor deze nieuwe dienst niet beschikbaar stellen.

De oprichting van de nieuwe Dienst Speciale Interventies (DSI) had begin dit jaar al voltooid moeten zijn. Door de problemen met de financiële ondersteuning is dat nog niet gelukt.

Onbegrijpelijk

"Voor ons is dit onbegrijpelijk", benadrukt ACP-voorzitter G. van de Kamp. "De oprichting van dit team is een belangrijk onderdeel van de acute bestrijding van terrorisme. Het is bovendien een kabinetsbesluit. En dat dreigt nu te stranden vanwege de kosten. Dat kun je naar de burgers die je als overheid moet beschermen simpelweg niet maken."

Hij wijst ook nog naar een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat donderdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Daarin stelt de dienst dat het nog steeds substantiële gevaar van terrorisme in Nederland vooral komt van lokaal in Nederland georganiseerde netwerken of cellen. Die kunnen binnen korte tijd overgaan tot geweld, zonder aansturing van buitenaf.

Behoefte

Een voorbeeld daarvan hebben we al in Nederland gehad. Tijdens de mislukte arrestatie van twee inmiddels veroordeelde leden van de zogenoemde Hofstadgroep in Den Haag, werd duidelijk dat er in Nederland dringend behoefte was aan eenheden die speciaal zijn getraind voor het ingrijpen bij plotseling opkomende terroristische dreiging. In november 2004 zorgden Jason W. en Ismail A. namelijk voor grote beroering toen een arrestatieteam van de politie hen wilde arresteren in hun woning in het Haagse Laakkwartier.

Handgranaat

W. verwondde toen vijf leden van het arrestatieteam met een handgranaat. Speciale eenheden hadden vervolgens een hele dag nodig om het tweetal veilig in te kunnen rekenen.

Om dit soort heikele situaties in de toekomst te voorkomen, zijn er met de oprichting van de DSI voor het eerst politietaken samengevoegd met defensiewerkzaamheden. "Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling binnen ons korps om terrorisme nog beter het hoofd te bieden", zei korpschef P. van Zunderd van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) nog tijdens zijn nieuwjaarstoespraak begin januari.

Afspraken

Volgens Van de Kamp is op de financiering van de DSI na, alles geregeld. "De vakbonden, het KLPD en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de afgelopen maanden over alle onderwerpen rondom dit team overeenstemming bereikt en afspraken gemaakt", vertelt hij. "De wil om aan de slag te gaan, is er op alle niveaus. De mensen die het moeten uitvoeren staan er klaar voor, maar nu dreigt al die voorbereiding te stranden op het feit dat minister Zalm er geen geld voor over blijkt te hebben.

Pijnlijk, gezien de veiligheid van de burger er juist bij gebaat is, dat het team zo snel mogelijk aan de slag kan."

Noodzakelijk

Kamerlid Straub van de PvdA vindt deze situatie "te gek voor woorden". "Het geld moet er snel komen", benadrukt hij. "Het kabinet heeft zelf besloten dat de oprichting van deze dienst dringend en noodzakelijk is. Dan weet Zalm ook dat het geld kost.

Kamervragen

Hij heeft inmiddels miljarden aan meevallers gehad. Dan zijn die 10 miljoen euro hiervoor peanuts." Hij gaat de minister aan de hand van Kamervragen om opheldering vragen.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt dat deze kwestie nog onderwerp van overleg is in de gesprekken over de begroting. "Die lopen nog. Meer kan ik er niet over zeggen."