PARIJS - De Franse Constitutionele Raad heeft donderdag de omstreden wet over versoepeling van het ontslagrecht voor jongeren goedgekeurd. Volgens het tienkoppige staatsorgaan is de wet niet in strijd met de grondwet, zoals de socialisten hadden betoogd.

Door de goedkeuring staat het president Chirac nu vrij de wet, waartegen massaal is betoogd, officieel te tekenen. Alle voortekenen wijzen in de richting dat de president de wet ook snel officieel zal bekrachtigen. Om acht uur vrijdagavond spreekt hij het Franse volk toe. Volgens hoge regeringsfunctionarissen zal het staatshoofd verklaren dat hij geen andere keus heeft.

De omstreden wet voorziet erin dat jongeren met een nieuw arbeidscontract binnen twee jaar zonder opgaaf van redenen ontslagen kunnen worden. Premier De Villepin beschouwt de wet als een effectief wapen om de hoge werkloosheid te bestrijden. Hij heeft tot dusver geweigerd de wet in te trekken of te wijzigen.

Actie

Studenten en vakbonden voeren al weken actie tegen de wet. Het voorlopige hoogtepunt was de landelijke dag van manifestaties en stakingen afgelopen dinsdag. Voor 4 april is een nieuwe nationale actiedag aangekondigd. De vakbonden hebben al gedreigd met "zeer ernstige consequenties" in het geval dat de wet wordt bekrachtigd.

Ook de socialisten waarschuwen voor de gevolgen van het verheffen van de maatregel tot wet. "De enige beslissing die Chirac overblijft, is de wet niet te tekenen en terug te zenden voor een nieuwe lezing. Gebeurt dat niet ontstaat er een krachtmeting", aldus de chef van de Socialistische Partij François Hollande.

Voortekenen

Er zijn steeds voortekenen dat de Franse president niet zal toegeven aan de alliantie van studenten, vakbonden en socialisten. Om de verwachte woede-uitbarsting enigszins in te dammen, zal hij naar vermoedelijk voorstellen ronde tafelgesprekken te voeren vergelijkbaar met de gesprekken die in 1968 een einde maakten aan de studenten- en arbeidersopstand.